อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 2 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 8-10 กันยายน 2564

วันที่ 8-10 กันยายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นตัวแทนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์จำนวน 500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทราบแนวทางการให้การสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 2 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม พร้อมมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ

แทนความห่วงใย อบต.ท่าตุ้ม สู้ภัยโควิด-19

“แทนความห่วงใย อบต.ท่าตุ้ม สู้ภัยโควิด-19”เมื่อวันที่ 27กค.64 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนในตำบลท่าตุ้ม ณ บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ต.ท่าตุ้ม ที่กักตัวและได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) พร้อมกันนี้มี ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. บ้านท่าตุ้ม และ รพ.สต.บ้านท่าตุ้ม ร่วมลงพื้นที่ในวันนี้ด้วย

View album

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลท่าตุ้ม

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวโควิด-19 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27 ก.ค 64 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวในตำบลท่าตุ้ม จำนวน 35 ครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019

View album

วัดหนองเกิด

ข้อมูลทั่วไปของวัดหนองเกิด ชื่อวัด: วัดหนองเกิดที่ตั้ง: เลขที่ 264 หมู่ 3 หนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 6 ไร่ 2 งาน ประวัติความเป็นมา วัดหนองเกิด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๔ บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๖๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๙๒ อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอไตร ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และเจดีย์วัดหนองเกิด สร้างเมื่อ พ.ศ.…

View album

วัดร่องช้าง

ข้อมูลทั่วไปของวัดร่องช้าง ชื่อวัด: วัดร่องช้างที่ตั้ง: เลขที่ 276 หมู่ 5 ร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 6 ไร่ 10 ตารางวา ประวัติความเป็นมา แต่เดิมเป็นวัดร่องช้างร้าง พึ่งได้รับการบูรณะขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2541 มีศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง ห้องน้ำ 8ห้อง ได้รับอนุญาตตั้งเป้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เป็นวัดใหม่ พึ่งเริ่มก่อสร้าง ที่มา :http://www.templethailand.org/ID51060707-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html

View album

วัดป่าสีเสียด

ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าสีเสียด ชื่อวัด: วัดป่าสีเสียดที่ตั้ง: เลขที่ 265 หมู่ 8 ป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120เนื้อที่: 7 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ประวัติความเป็นมา วัดป่าสีเสียด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๕ บ้านหนองหมู หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก เลขที่ ๑๑๗๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๕๒ วา จดทางสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ ๕๒ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๕๖ วา  จดทางสาธารณะ…

View album

วัดป่าป๋อ

ข้อมูลทั่วไปของวัดป่าป๋อ ชื่อวัด: วัดป่าป๋อ ที่ตั้ง: เลขที่ หมู่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120 ประวัติความเป็นมา วัดป่าป๋อ (รัตนาศาสดาราม) เดิมเป็นวัดร้างมาประมาณ 600 กว่าปีสันนิษฐานกันว่า บ้านท่าตุ้มเดิมที่มีวัดพระเจ้าหูยาน ซึ่งเจ้าแม่จามเทวีองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งนคาหริภุญชัยเป็นผู้สร้าง ครั้งสมัยเดินทางมาจากกรุงละโว้ทางชลมารค ซึ่งติดกับลำน้ำปิง และต่อมาเกิดน้ำท่มทุกปี และตลิ่งพังลงมาเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงย้ายวัด จากวะดพระเจ้าหูยาน มาสร้างที่วัดป่าป๋อ ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 500 เมตร ซึ่งยังคงติดกับลำน้ำปิงและเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ เพราะสมัยก่อนไม่มีเขื่อน และฝายกั้นน้ำเหมือนปัจจุบัน ชาวบ้านจึงย้ายจากวัดป่าป๋อ มาสร้างวัดท่าตุ้ม ตามชื่อหมูบ้าน ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 500 เมตร และมีถนนกั้นระหว่างลำน้ำปิงกับวัดท่าตุ้มจนถึงปัจจุบันสำหรับวัดป่าป๋อ ได้มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมาช่วยกันลงมือแผ้วถางซึ่งตอนนั้นเป็นป่ารก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 และได้สร้างศาลามุงหญ้าคาขึ้นมาหนึ่งหลัง และได้นิมนต์พระต่างวัดมาทำพิธีงานบุญเป็นครั้งคราว จนกระทั่งมีโยมอุปฐากจากกรุงเทพมหานคร ได้นำพระพุทธรูปพระพุทธชินราชมาถวายพร้อมกับสร้างศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง ปัจจุบันนี้วัดป่าป๋อมีเสนาสนะเกือบจะครบถ้วน โดยมีศรัทธา 70 ครัวเรือน และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดหยั้งเพื่อพระพุทธศาสนา…

View album

วัดท่าตุ้ม

ข้อมูลทั่วไปของวัดวัดท่าตุ้ม ชื่อวัด: วัดท่าตุ้มที่ตั้ง: เลขที่ หมู่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51120 ประวัติความเป็นมา วัดท่าตุ้ม  สร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๓๐๓  ตามประวัติวัดกล่าวว่าเดิมมีวัดร้างอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดท่าตุ้ม  สถานที่วัดร้างเรียกว่า  เด่นพระเจ้าหูยาน  ในสมัยนั้นคงจะเป็นพวกลัวะได้สร้างขึ้น  พอดีในช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดศึกสงครามจึงได้อพยพหนีไปตั้งหลักแหล่งที่อื่น  ต่อมานบริเวณที่วัดร้างได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่  เห็นว่าสถานที่นี้เหมาะสมที่จะสร้างวัด  และมีต้นไม้ตุ้มใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นดี  จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น  และให้ชื่อว่าวัดท่าตุ้ม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  ๑  พระต๋ำคำ  คันธวงศ์  รูปที่  ๒  พระอุปนันทะ  รูปที่  ๓  พระดี  รูปที่  ๔  พระแก้ว  ญาโณ …

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดการประชุมชี้แจงการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมแนะนำการตรวจวันอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองอาการป่วย ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมแนะนำการตรวจวันอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองอาการป่วย ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจัดพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้แก่เด็กด้อยโอกาส บ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับท่านปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 3 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะบริหาร มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบกับภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 38 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ จำนวน 38 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม รับมอบรถคนพิการจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่มอบรถสามล้อชนิดมือโยกและถุงยังชีพให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม จำนวน 2 ราย เพื่อให้คนพิการสามารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านป่าสีเสียดและบ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยดำเนินการส่งมอบบ้านที่ผ่านการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุจำนวน 6 ราย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 114,110 บาท

View album

การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้มจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลท่าตุ้ม เป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตำบลท่าตุ้มและส่งเสริมการเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงวัยในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดร่องช้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้สนับสนุนงบประมาณแก่วัดร่องช้างเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาแก่ประชาชน

View album

กิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต่างๆในตำบลท่าตุ้ม ประจำปี 2564

View album

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับวัดหนองเกิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน ณ วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

View album

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสำหรับการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2564 และพาผู้ปกครองเยี่ยมชมอาคารต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษาและมาตรการการป้องโรคโควิด-19ให้ผู้ปกครองรับทราบ

View album

มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปรจำปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาทิ การฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโควิด -19,การจัดการเรียนการสอนโดยเว้นระยะห่าง,รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง,การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและการลงชื่อผู้เข้าพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการติดตามตัว

View album

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม และปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2564

View album

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯระดับอำเภอป่าซาง โดยคณะกรรมการได้เข้าประเมินคุณภาพสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย มีอาการชักเกร็ง กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มได้ทำการประเมินผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลลำพูน

View album

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ทำการตั้งด่านหน่วยบริการประชาชน ณ ป้อมยามบ้านป่าสีเสียดเนื่องในวันสงกรานต์( 7วันอันตราย )

View album

งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงหมดสติ ม.๑ บ้านท่าตุ้ม กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มทำการ CPR และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

View album

งานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ทีมกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ ราย เป็นเพศชาย เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลป่าซางต่อไป

View album

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุดับเพลิงไฟไหม้ป่าหญ้าและลุกลามเข้าสวนลำไยในเขตพื้นที่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑

View album

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าตุ้ม พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

View album

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

วันที่ 17 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  อบต.ท่าตุ้ม. ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามตลาดทุกแห่ง วัดและสถานที่สาธารณะต่างๆ ในตำบลท่าตุ้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

View album

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดยในงานมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกอบอาหาร ปรุงสุก ตลอดจนสาธิตการทำน้ำสมุนไพรและขนมไทยอ่อนหวาน ไม่ใส่สีผสมอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปรุงสุกและสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

View album

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 มกราคม 2564  นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พร้อมขาตั้ง จำนวน 14 เครื่อง ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม เพื่อใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

View album

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ สายทางซอยบ้านนายวง แสงวังคำ ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ มูลกาวิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๔๓ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่

View album

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกิด หมู่ที่ ๓ สายทางป่าช้าหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๗๘ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่

View album

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง ประจำปี ๒๕๖๔ สายที่ ๒

สายที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างบ้านนายอเนก วรรณหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๐๕๑ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร

View album

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ สายทาง ประจำปี ๒๕๖๔ สายที่ ๑

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณา ดังนี้

1.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

2.การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 3.การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

View album

การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตๆของ อบต.ท่าตุ้ม สามารถชำระภาษีได้ที่ห้องกองคลัง อบต.ท่าตุ้มได้วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

View album

กิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์”

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์” ประเภทประชาชนทั่วไป งานแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะบริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน

View album

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. ผู้ใหญ่บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านไร่ป่าคา

View album

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดร่องช้างพญาวัน

View album

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ผู้ใหญ่บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 2 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองเกิด

View album

การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 พร้อมด้วย ส.อบต. และตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดท่าตุ้ม

View album

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าตุ้มดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าตุ้มทุกครัวเรือน

View album

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 45,000 บาท ณ บ้านสันป่าเป้า หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

View album

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

View album

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บริเวณหน้าวัดนางเกิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ให้ใสสะอาด สวยงาม โดยการกำจัดวัชพืช ขยะ เพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด เรียบร้อย น่าชม น่ามอง

View album