วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565