วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Images