วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรมณรงค์คัดแยกขยะ เก็บขยะริมทาง และทำความสะอาดบริเวณวัดร่องช้างพญาวัน ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 #Thai Environmental Health Day 2022 #กรมอนามัย

Images