นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้มและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตุ้ม ให้การต้อนรับท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประะธาน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตำบลท่าตุ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม