วันที่ 6 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าคารวะขอพรท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง และท่านสุจิตรา ปงกันทา ท้องถิ่นอำเภอป่าซาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

Images