ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องภิ่นอำเภอป่าซางให้ประชาสัมพันธ์ แบบระเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจออนไลน์ตามลิ้งที่อยู่นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScunaR_iisfYs-85jhYkTEH0s-CtJd2ApriZiHhwA99CX6oGQ/viewform