วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือเพื่อเเก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อเเก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน