วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ ร.ต.ต.จิตรภณ กองอรินทร์ รอง สวป.สภ.ป่าซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย และจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ ่อบต.ท่าตุ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน