องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดย นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่ราชการ แหล่งชุมชน ตลาด  โรงเรียน วัด และบ้านเรือนของประชาชน เพื่อสร้างความความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19