เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีค่าเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการลักลอบเผาป่า เผาตอซังข้าวและพืชไร่ต่างๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศบางพื้นที่ ทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มจึงขอแนะนำแนวทางการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นและหมอกควันในการใช้ชีวิตประจำวันดังนี้
สำหรับประชาชนทั่วไป
1. ลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และเลือกใช้หน้ากากกันฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
2. ควรทิ้งหน้ากาก เมื่อพบว่าหายใจลำบากหรือภายในหน้ากากสกปรก หากเป็นไปได้ควรเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ทุกวัน
3. หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์
สำหรับเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
1. จำกัดการออกนอกบ้านควรอยู่ในอาคารโดยเฉพาะห้องสะอาด ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 และไม่ควรอยู่นอกบ้านเวลานาน
2. เลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในบ้านหรือโรงยิมแทน
3. เตรียมยาประจำตัว หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์
ทั้งนี้ได้แนบแนวทางในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง

Images