พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าคารวะนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหาร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565

Images