วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านหนองเกิดเพื่อ เป็นประธานเปิดโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ชีวีสดใส ประจำปี 2565 โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Images