การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม พร้อมปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดนางเกิ้ง(ร่องห้า) หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกอค่า(หนองบัว)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกอค่า(หนองบัว) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท่าตุ้ม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมคณะบริหารและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้ม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของตำบลท่าตุ้ม

การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านหนองเกิด บ้านมงคลชัย และบ้านสันป่าเป้า เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านแสงสว่างให้ประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม(เกิดเหตุมีผู้จมน้ำ)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำ ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบเป็นชาย 1 ราย ซึ่งเสียชีวิตแล้วจึงได้ทำการประสานไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรเพื่อออกมาทำการชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิต

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย ที่ ม.5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดี มีอาการอ่อนเพลีย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2 เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมมอบหนังสือเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 3-5 ปี เพื่อใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน (งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้ม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 65 ราย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งานกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ท่าตุ้ม

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอาเจียน ที่ ม.2 บ้านหนองบัว ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 รายรู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียและหนาวสั่นจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง