Blog

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าแสดงความยินดีกับท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายอำเภอป่าซาง ณ อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน

Read article