ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ดง-หนองเกิด

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ดง-หนองเกิด บริเวณบ้านไร่ป่าคาเชื่อมบ้านหนองบัว

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดป่าป๋อ บริเวณบ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สายทาง