ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รถบรรทุกดีเซล)

แผนจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ดง-หนองเกิด

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไร่ดง-หนองเกิด บริเวณบ้านไร่ป่าคาเชื่อมบ้านหนองบัว

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดป่าป๋อ บริเวณบ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สายทาง