ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม(เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย)

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ ร.ต.ต.จิตรภณ กองอรินทร์ รอง สวป.สภ.ป่าซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย และจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น