ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้ม(เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย)

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ร่วมกับ ร.ต.ต.จิตรภณ กองอรินทร์ รอง สวป.สภ.ป่าซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลท่าตุ้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย และจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าตุ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม และนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การลงนาม MOU ป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อบต.ท่าตุ้มมอบถุงยังชีพผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้กักตัวโควิด-19 จำนวน 2 หมู่บ้าน ในตำบลท่าตุ้ม

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เข้าคารวะขอพรท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนตำบลท่าตุ้ม ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2565

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลท่าตุ้มและร่วมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในตำบลท่าตุ้ม(โรงเรียนบ้านหนองบัว)

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อรับฟังแนวทางและมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว