องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวโควิด-19

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยปลัดชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวในตำบลท่าตุ้ม จำนวน 35 ครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 45,000 บาท ณ บ้านสันป่าเป้า หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าตุ้มดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าตุ้มทุกครัวเรือน

โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปรุงสุกและสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564

อบต.ท่าตุ้ม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงพื้นที่มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

นายเดชาทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมแนะนำการตรวจวันอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองอาการป่วย ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน