ติดต่อเรา

ส่งข้อความหาเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

.

99 หมู่ 4, อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม, ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน, 51120 Thailand
โทรศัพท์ 053 593 283
โทรสาร 0 5359 3283 ต่อ 14
contact@tatoom.go.th
tatoom
www.tatoom.go.th