วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนักพัฒนาชุมชนจัดประชุมผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้มเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตุ้ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment