วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment