วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายก อบต.ท่าตุ้ม ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/2 เพื่อชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมมอบหนังสือเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 3-5 ปี เพื่อใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ในห้องเรียน (งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ณ ห้องประชุม อบต.ท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment