วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกับเจ้าคณะตำบลท่าตุ้ม และผู้นำชุมชนวัดป่าตองคันธาราม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ ประจำปี 2565 ณ วัดป่าตองคันธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment