วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะบริหารและนายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มและผู้นำชุมชนตำบลท่าตุ้ม ได้ให้การต้อนรับท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซางพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง ในการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่คณะบริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าตุ้มของนายอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ทั้งนี้ นายอำเภอป่าซางและท้องถิ่นอำเภอป่าซาง ได้เข้าเยี่ยมการบริหารจัดการขยะเปียกและการปลูกพืชผักสวนครัวตามเนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มในคราวเดียวกันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment