วันที่ 3 ตุลาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบท่าตุ้ม ลงพื้นที่กำจัดเศษกิ่งไม้และขยะมูลฝอยที่ขวางทางน้ำบริเวณลำน้ำเหมืองทรายแดงบริเวณบ้านป่าสีเสียด ตำบลท่าตุ้ม โดยได้ทำการเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนตำบลท่าตุ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment