วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) ในพื้นที่ตำบลท่าตุ้ม ได้แก่บ้านป่าสีเสียด บ้านแม่อาวน้อย บ้านไร่ป่าคา บ้านหนองบัว และบ้านป่าตอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัย โดยในการช่วยเหลือเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มได้จัดหาทรายเพื่อไว้บริการให้ประชาชนทำกระสอบทรายเป็นแนวกั้นนำ้ในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบภัยนำ้ท่วม

ทั้งนี้หากประชาชนตำบลท่าตุ้มได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ อบต.ท่าตุ้ม 053-593283 หรือ หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าตุ้ม053-593535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment