วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน  ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment