องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มร่วมกับวัดหนองเกิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตำบลท่าตุ้ม โดยนายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม  คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าตุ้ม เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน ณ วัดหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน