วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อรับฟังแนวทางและมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment