องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดยนายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มลงเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าตุ้มพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 45,000 บาท ณ บ้านสันป่าเป้า หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน