นายเดชา ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะบริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน