นายเดชา  ทองเพ็ญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง “เปตองท่าตุ้มเกมส์” ประเภทประชาชนทั่วไป งานแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม