กิจกรรม “Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม กับ วัดร่องห้า วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment