กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงหมดสติ ม.๑ บ้านท่าตุ้ม  กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มทำการ CPR และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง