กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ออกเหตุให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย มีอาการชักเกร็ง กู้ชีพกู้ภัยท่าตุ้มได้ทำการประเมินผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลลำพูน