วันที่ 5 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการรับผู้ป่วยหายใจเหนื่อย หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า พบเป็นหญิง 1 ราย อายุประมาณ 88 ปี เบื่องต้นรู้สึกตัวดี กู้ชีพท่าตุ้มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment