วันที่ 7 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง หมู่ที่ 5 บ้านร่องช้าง ตำบลท่าตุ้ม พบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment