วันที่ 26 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยหายใจเหนื่อย บ้านร่องห้า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดี จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยบ้านร่องห้า_๒๒๐๔๒๘_2

ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยบ้านร่องห้า_๒๒๐๔๒๘_0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment