วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยกินยาฆ่าแมลง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกิด ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย ไม่รู้สึกตัวแต่ยังหายใจอยู่ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment