วันที่ 28 เมษายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยถูกสุนัขกัด หมู่ที่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณขาซ้าย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

28465ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดที่หมู่ 4 บ้านคลองห้า__0

28465ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดที่หมู่ 4 บ้านคลองห้า__2

28465ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดที่หมู่ 4 บ้านคลองห้า__3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment