วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุ เวลา 09.20 น. มีผู้ป่วยอ่อนเพลียที่ ม.7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการอ่อนเพลียจึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง และในเวลา 10.20 น. ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุมอเตอร์ไซด์ล้มเองที่ หมู่ 7 บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ ถนนสายสันห้างเสือ-บ้านเวียง ออกตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าและถลอกตามร่างกาย จึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment