วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ป่วยอ่อนเพลีย หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าขามตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นชาย 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

29565ผู้ป่วยอ่อนเพลียบ้านสันป่าขาม_๒๒๐๕๒๔_0

29565ผู้ป่วยอ่อนเพลียบ้านสันป่าขาม_๒๒๐๕๒๔_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment