วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งมีผู้ป่วยหกล้ม ที่หมู่ที่ 1 บ้านท่าตุ้ม ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดี ขาซ้ายผิดรูป จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

21565_๒๒๐๕๒๔_0

21565_๒๒๐๕๒๔_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment