วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผูู้ไม่รู้สึกตัวที่ ม.7 บ้านป่าตอง ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย ไม่รู้สึกตัวแต่ยังหายใจ จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment