วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยหายใจเหนื่อย ที่ ม.1 บ้านท่าตุ้ม ม.3 บ้านหนองเกิด ม.4 บ้านร่องห้า เเละ ม.7 บ้านป่าตอง เป็นผู้ชาย 3 ราย และ เป็นผู้หญิง 1 ราย ทุกรายรู้สึกตัวดีมีอาการหายใจเหนื่อย จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment