วันที่ 2 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยปวดท้อง ถ่ายเหลว บ้านร่องช้าง ม.5 ตำบลท่าตุ้ม ออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย อายุ 80 ปี รู้สึกตัวดี กู้ชีพท่าตุ้มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่ง โรงพยาบาลป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment