วันที่ 8 มิถุนายน 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยใจสั่น บริเวรข้างวัดหนองเกิด ม.3 เบื้องต้นพบเป็นชาย 1 ราย อายุ 52 ปี รู้สึกตัวดี กู้ชีพท่าตุ้มทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วนำส่ง ร.พ.ป่าซาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment