วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านประชาชน หมู่ 5 บ้านร่องช้าง เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment