วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 10 บ้านมงคลชัย ตำบลท่าตุ้ม แล้วนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment