วันที่ 14 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ลงปฏิบัติการจับงูเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ 4 บ้านร่องห้า แล้วนำไปปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment