วันที่ 20 สิงหาคม 2565 หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียน ที่ ม.2 บ้านหนองบัว ตำบลท่าตุ้มออกตรวจสอบพบผู้ป่วยเป็นหญิง 1 ราย รู้สึกตัวดีมีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียน จึงทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลป่าซาง

20865รับผู้ป่วยเวียนศีรษะบ้านหนองบัวส่งรพป่

20865รับผู้ป่วยเวียนศีรษะบ้านหนองบัวส่งรพป่_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment